İzmit'in Fethi
Posted in Savaşlar

İzmit’in Fethi

İzmit’in Fethi 1337 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, bu fetihten sonra Bizans Anadolu’daki hakimiyetinden kesin olarak vazgeçmiştir Osmanlı Devleti, Batı Anadolu’da ki hâkimiyet alanını günden güne genişletiyor ve Bizans üzerine…