Domaniç Savaşı
Posted in Savaşlar

Dimbos Savaşı

Dimbos savaşı sonrasında Kite’nin zaptedilmesi ile Bursa üç taraftan kuşatılmış oldu. Ancak Bursa Tekfurluğu oldukça güçlüydü ve stratejik açıdan fethi zor bir bölgeydi Bizans İmparatoru 9. Mihail’in (Babası 2. Andronikos…