2. Kosova Savaşı
Posted in Savaşlar

2. Kosova Savaşı

Nihayetinde 2. Murad, 2. Kosova Savaşı ile Hunyad müsibetini bertaraf etmiş, eski itibarını yeniden kazanmış ve Balkanlarda ki Türk hakimiyetini pekiştirmiştir (18 Ekim 1448) 2. Murad, eski Arnavut vasalının oğlu…