1. Kosova Savaşı
Posted in Savaşlar

1. Kosova Savaşı

1. Kosova Savaşı ile Osmanlı Balkan hattındaki tüm prenslikleri itaat altına almış, Bosna Krallığı hudutlarına dayanarak Avrupa’nın içlerine doğru yönelecek fetihlerin kapısını açmıştır. Osmanlı’nın uzun yıllardır başarı ve istikrarla devam…