Paleolitik Sanat

paleotik

Dünyada sanata dair en erken örneklerin tartışmalı da olsa gelişkin Acheuléen endüstrilerle ortaya çıktığı bilinmektedir. Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenen örneklerin sayısı da yok denecek kadar azdır. Buna karşın gerçek anlamdaki sanat öğelerinin ortaya çıkışı, Üst Paleolitik Dönem kültür aşamalarında görülmektedir.

Paleolitik Çağ sanat öğelerini dört ana grup altında toplayabilir. Bunlar; heykelcikler, boyalı resim örnekleri, gravür sanatı ve kabartma eserler olarak sıralanabilir. Bunların üretim şekillerinin çok çeşitli tekniklere sahip oldukları bilinmektedir. Paleolitik sanat eserlerinde coğrafi bölgelere bağlı olarak temalar da çok çeşitlidirler. Karşımıza çıkan ana unsurlar arasında çeşitli istisnalar ile birlikte; Avrupa’da kadın ve hayvanlar ile insan uzuvları, Afrika ve Yakındoğu’da erkek ve hayvanlar ile az sayıda bitki ve değişik nesneler tercih edilmişlerdir. Paleolitik sanatta realist ve sürrealist örnekler görmek mümkündür.

Comments

comments

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir