sümerler
Posted in Türk Tarihi

Sümerler

Sümerler! Sümer tarihi ile ilgili araştırma notları, Sümerlerin kuruluşu, yıkılışı ve Nuh Tufanı ile ilgili araştırma ve inceleme notları. Sümerlerde Din, Sümer kültürü ve Sümerlerin yıkılışı. Sümerler! İlk medeniyet, ilk…

tarihbilgisi
Posted in Türk Tarihi

Türklerin Ortaya Çıkışı

Ön Türklerin ortaya çıkışı ile Dünya Tarihi yazılmaya başlandı. Asya steplerinde ortaya çıkan bu toplum, tarihin sonraki evrelerinde Dünya medeniyetini inşa edecektir. Ön Türk’ler! Yani Türk’lerin ataları. Türk Tarihinde henüz…

Posted in Türk Tarihi

Türklerde Ölüm Sonrası Gelenekler ve Atalar Kültü

Türklerde Ölüm Sonrası Gelenekler ve Atalar Kültü, Tek tanrı inancından günümüze kadar ulaşan dinsel alışkanlıklar ve kültürel sürekliliğin izleri. Kadim Bozkır Kültürünün derin izlerini günümüzde halen görmekte ve yaşamaktayız. Bu…

Posted in Türk Tarihi

Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi

Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi ile Türk Kültürünü ortaya çıkartan kültürel akımlar, 9000 yıllık bir serüven ile yoğurularak günümüze kadar ulaşmış, Türklerin tarihlerine özgü bir kültürel doku meydana getirmiştir. Türk Kültürünün…

Posted in Türk Tarihi

İskitler (Sakalar)

İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.ö. 250…

Posted in Türk Tarihi

Tagar Kültürü

Orta Asya’nın eski toplumları özgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya bozkırlarındaki Saka tipi kültürlerin oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bölge batıdan Büyük Kazak Bozkırı, kuzeyden geniş Tayga ormanları, doğudan Baykal gölü,…

Posted in Türk Tarihi

Andronova kültürü

Orta Asya Türk kültürlerinden biri olan Andronova Kültürü Altay – Tanrı Dağı dağları, Güney Sibirya ve Hazar’ın kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiş olan bir Türk kültür çevresi olarak bilinmektedir. Bu…

Posted in Türk Tarihi

Afanesyavo kültürü

Orta Asya Türk kültürlerinden biri olan Afanasyevo kültürü Orta Asya’daki Tunç Çağı Türk kültür çevrelerinden biridir. Afanasyevo kültürü MÖ 3300 ile MÖ 1700 arasına tarihlendirilmektedir. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki…

Posted in Türk Tarihi

Anav kültürü

Bütün dünya tarihinin en köklü milletlerinden biri olan Türklerin yaşamış olduğu Orta Asya, MÖ 4500’lere kadar uzanan çeşitli kültürleri bünyesinde barındırmış bir bölgedir. Orta Asya birçok kültürün doğduğu yer olarak…

Posted in Türk Tarihi

Orta Asya Türk kültürleri nelerdir?

Kültür göreli bir kavramdır. Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Kültür tarihsel bir niteliğe sahiptir. Yani geçmişten günümüze kadar süregelmektedir. Kültür tamamen bir insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar ve…

Posted in Osmanlı Padişahları Türk Tarihi

Osman Gazi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Söğüt’te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, Annesi Halime Hatun’dur. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası…