Savaşlar
 • Trablusgarp Savaşı

  Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş, Balkan Savaşının ...

  Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş, Balkan Savaşının başlaması ve Osmanlının çekilmesiyle İtalya'nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp Savaşı, ...

  Tamamını oku
 • 93 Harbi

  93 Harbi, Miladi 1877, Hicri 1293 yılında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşmiş, Osmanlı’ ...

  93 Harbi, Miladi 1877, Hicri 1293 yılında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşmiş, Osmanlı’nın mağlup olmasıyla Balkanlar üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine sebep olmuştur. 93 Harbi, M ...

  Tamamını oku
 • Preveze Savaşı

  Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria komutasındak ...

  Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasında meydana gelmiştir. Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Der ...

  Tamamını oku
 • Mercidabık Savaşı

  Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuz ...

  Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına ...

  Tamamını oku
 • Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, S ...

  Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim arasında meydana gelmiş, sava ...

  Tamamını oku
 • 2. Kosova Savaşı

  Nihayetinde 2. Murad, 2. Kosova Savaşı ile Hunyad müsibetini bertaraf etmiş, eski itibarını yeniden kazan ...

  Nihayetinde 2. Murad, 2. Kosova Savaşı ile Hunyad müsibetini bertaraf etmiş, eski itibarını yeniden kazanmış ve Balkanlarda ki Türk hakimiyetini pekiştirmiştir (18 Ekim 1448) 2. Murad, eski Arnavut va ...

  Tamamını oku
 • Varna Savaşı

  İleride Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak cihan hükümdarı 2. Mehmed, babasının henüz hayattayken feraga ...

  İleride Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak cihan hükümdarı 2. Mehmed, babasının henüz hayattayken feragati üzerine tahta oturmuş, ancak yaşının küçük olması ve tecrübesizliği nedeniyle henüz idareyi ...

  Tamamını oku
 • Selanik’in Fethi

  Selanik'in Fethi, Balkanlarda ki en geniş Türkleşme ve İslamlaşma politikasının uygulandığı, Venedik ile ...

  Selanik'in Fethi, Balkanlarda ki en geniş Türkleşme ve İslamlaşma politikasının uygulandığı, Venedik ile yapılan ilk kara savaşı olması bakımından büyük önem taşır. 2. Murad, cülusundan itibaren Selan ...

  Tamamını oku
 • Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı

  Osmanlı'nın ilk Deniz Savaşı olan Osmanlı - Venedik Savaşında ilk kez deniz kuvvetleri yöneten Çalı Bey, ...

  Osmanlı'nın ilk Deniz Savaşı olan Osmanlı - Venedik Savaşında ilk kez deniz kuvvetleri yöneten Çalı Bey, Venedikli amiral Loredano'ya mağlup olmuştur Venedik konseyi her ne kadar Türklerle bir antlaşm ...

  Tamamını oku
 • Ankara Savaşı

  Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han’ı Timur (Aksak Timur) arasınd ...

  Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han’ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş sonucunda Osma ...

  Tamamını oku