75772,neolitikcag2jpg.png
Posted in Sanat Tarihi

Neolitik (Yeni / Cilalı Taş) Çağ

İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır. Çağın başlangıcında besin üreticiliğinin bilinmesine karşın pişmiş toprak kapların daha yapılmadığı, bunların yerine sepet,…

paleotik
Posted in Sanat Tarihi

Paleolitik Sanat

Dünyada sanata dair en erken örneklerin tartışmalı da olsa gelişkin Acheuléen endüstrilerle ortaya çıktığı bilinmektedir. Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenen örneklerin sayısı da yok denecek kadar azdır. Buna karşın gerçek anlamdaki…