Posted in Güncel

2015 Yılı Güncel Olayları

2015 Yılı Güncel Olayları 2015 yılı Avustralya’da Türkiye yılı, Türkiye’de de Avustralya yılı olarak kutlanacaktır. 26.Dönem TBMM seçimleri 1 Kasım 2015 tarihinde yapıldı Nev şehirde 15 KM uzunluğunda ve dünyanın…

Abdülaziz bin Suud
Posted in Ansiklopedi

Abdülaziz bin Suud

Abdulaziz bin Suud, Suudi Arabistan Devletinin kurucusu ve ilk Kralı. Babasının ölümü üzerine Vehhabilerin başına geçti ve Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerle birleşerek Osmanlılara karşı savaştı. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşında…

Abdullah Cevdet
Posted in Ansiklopedi

Abdullah Cevdet

Batıcılık akımının Türkiye’de önde gelen isimlerinden Abdullah Cevdet, siyasal düşünür olarak Türkiye’nin yakın tarihinde önemli rol oynamış ve II. Meşrutiyet’in düşünce yapısının oluşumuna katkı sağlayarak Türkiye tarihinin en çok tartışılan…

Abdullah bin Selam
Posted in Ansiklopedi

Abdullah bin Selam

Yahudilerin Beni Kaynuka koluna mensup olarak doğan Abdullah’ın asıl adı Husayn’dır. Hz. Muhammed’in peygamberliğini duyduktan sonra onun beklenen peygamber olduğu anlayarak iman etmek istemiş ve İslam Peygamberi’nin Medine’ye hicreti esnasında…

Abbas Halim Paşa
Posted in Ansiklopedi

Abbas Halim Paşa

Asıl adı Mehmed Abbas olan Abbas Halim Paşa, erken yaşlarda özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce eğitimi aldıktan sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini tamamladı….

Mimar Sinan
Posted in Ansiklopedi

Mimar Sinan

Mimar Sinân ağa veya Koca Mimar diye de anılan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yayaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarındandır. Mimar sinan’ın, 1490’da…

Ziya Gökalp
Posted in Ansiklopedi

Ziya Gökalp

23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde dünyaya gelen Ziya Gökalp, Tevfik Bey adındaki bir memurun çocuğudur. Yaşadığı dönemde ortaya çıkmaya aşlayan ırk çatışmaları sonucunda özellikle doğu bölgesinde yaşaması neticesiyle…

Biruni
Posted in Ansiklopedi

Biruni

4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir. Hayatının bir bölümünü günümüzde İran topraklarında…

Akşemsettin
Posted in Ansiklopedi

Akşemsettin

Akşemsettin 1390 tarihinde Göynük’te dünyaya gelmiştir. Henüz küçük yaşlardan itibaren eğitime, sanata ve öğrenmeye meraklı olan Akşemsettin, iyi bir medrese eğitim aldıktan sonra dönemin âlimleri arasında yerini almayı başarmıştır. Çalışma…

İbni Sina
Posted in Ansiklopedi

İbni Sina

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ (980-1037), matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması…

Ali Kuşçu
Posted in Ansiklopedi

Ali Kuşçu

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1394-1449)…

Katip Çelebi
Posted in Ansiklopedi

Katip Çelebi

Şubat 1609’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Doğu’da Hacı Halife, Batı’da ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Enderun’da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim…

İbrahim Hakkı Erzurumi
Posted in Ansiklopedi

İbrahim Hakkı Erzurumi

İbrâhim Hakkı hazretleri tefsir, hadis, fıkıh gibi naklî ilimler yanında aklî ilimlerde de zamânın bir tânesiydi. Biyoloji, fizik, kimyâ, matematik ve astronomiye kadar, devrindeki bütün ilimlerle meşgul olmuş, ayın hareketlerini…

tarihbilgisivideo
Posted in Videolar

Osmanlı Padişahları

tarihbilgisivideo
Posted in Videolar

Yeniçeriler Belgesel – Ancient Warriors The Janissaries

tarihbilgisivideo
Posted in Videolar

Tarih Öncesi İnsanlar

Trablusgarp Savaşı
Posted in Savaşlar

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş, Balkan Savaşının başlaması ve Osmanlının çekilmesiyle İtalya’nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında…

93 Harbi
Posted in Savaşlar

93 Harbi

93 Harbi, Miladi 1877, Hicri 1293 yılında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşmiş, Osmanlı’nın mağlup olmasıyla Balkanlar üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine sebep olmuştur. 93 Harbi, Miladi 1877, Hicri 1293 yılında…

Preveze Savaşı
Posted in Savaşlar

Preveze Savaşı

Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasında meydana gelmiştir. Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin…

Mercidabık Savaşı
Posted in Savaşlar

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur. Mercidabık Savaşı, 24…

Çaldıran Savaşı
Posted in Savaşlar

Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim arasında meydana gelmiş, savaş Osmanlı Devletinin…

2. Kosova Savaşı
Posted in Savaşlar

2. Kosova Savaşı

Nihayetinde 2. Murad, 2. Kosova Savaşı ile Hunyad müsibetini bertaraf etmiş, eski itibarını yeniden kazanmış ve Balkanlarda ki Türk hakimiyetini pekiştirmiştir (18 Ekim 1448) 2. Murad, eski Arnavut vasalının oğlu…

Varna Savaşı
Posted in Savaşlar

Varna Savaşı

İleride Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak cihan hükümdarı 2. Mehmed, babasının henüz hayattayken feragati üzerine tahta oturmuş, ancak yaşının küçük olması ve tecrübesizliği nedeniyle henüz idareyi tam olarak ele alamamıştı…

Şehzade Mustafa İsyanı
Posted in Önemli Olaylar

Şehzade Mustafa İsyanı

Şehzade Mustafa İsyanı ile Sultan Murad’ın Bizans kuşatması başarısızlığa uğramış, ihaneti ile Bizans’ın fethini 50 yıl geciktirmiştir. Şehzade Mustafa, babası 1. Mehmed vefat ettiğinde henüz 13 yaşındaydı. Ağabeyi 2. Murad…

Selanik'in Fethi
Posted in Savaşlar

Selanik’in Fethi

Selanik’in Fethi, Balkanlarda ki en geniş Türkleşme ve İslamlaşma politikasının uygulandığı, Venedik ile yapılan ilk kara savaşı olması bakımından büyük önem taşır. 2. Murad, cülusundan itibaren Selanik’in fethini tasarlıyordu. Ancak…

Şeyh Bedrettin İsyanı
Posted in Önemli Olaylar

Şeyh Bedrettin İsyanı

Simavna Kadısının oğlu olan Bedrettin’in önce Anadolu ardından Balkanlarda başlattığı bu isyan aynı zamanda Osmanlı döneminde meydana gelen ilk dinci isyan olma özelliğini taşır İsyanın baş müsebbibi olan Bedrettin, Yunanistan’da…

Osmanlı - Venedik Deniz Savaşı
Posted in Savaşlar

Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı

Osmanlı’nın ilk Deniz Savaşı olan Osmanlı – Venedik Savaşında ilk kez deniz kuvvetleri yöneten Çalı Bey, Venedikli amiral Loredano’ya mağlup olmuştur Venedik konseyi her ne kadar Türklerle bir antlaşma imzalamaya…

Ankara Savaşı
Posted in Savaşlar

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han’ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatoru Beyazıt esir düşmüştür….

1. Kosova Savaşı
Posted in Savaşlar

1. Kosova Savaşı

1. Kosova Savaşı ile Osmanlı Balkan hattındaki tüm prenslikleri itaat altına almış, Bosna Krallığı hudutlarına dayanarak Avrupa’nın içlerine doğru yönelecek fetihlerin kapısını açmıştır. Osmanlı’nın uzun yıllardır başarı ve istikrarla devam…

tarihbilgisivideo
Posted in Videolar

“Balkan Savaşları’nda Çatalca” Belgeseli

tekerlekicadi
Posted in Önemli Olaylar

Tekerleğin İcadı

M.Ö. 3500 yılında icat edilmiştir. Günümüzdeki ulaşımın yegâne aracıdır. Tekerlek olmasaydı ulaşımın sağlanabilmesi için muhtemelen her şeyin roketler gibi hızını almadan hemen havalanabilmesi ve ilerleyebilmesi gerekirdi. Tekerlek, icadı milattan önceki…

tarihbilgisivideo
Posted in Videolar

Hasan Sabbah ve Esasiyun (Assassin) Tarikatı – Zaza Tarihi

Abbasiler ve Selçuklular’ın Deylem’i (Kuzey İran) işgaline karşı Hasan Sabbah’ın 11.yy da kurduğu, 200 yıl boyunca etkili olmuş, İsmaili kökenli Esasiyun adlı Deylem tarikatının, cemaatinin tarihi. İsmaili’ler olarak bilinen toplulugun…

Sırpsındığı Savaşı
Posted in Savaşlar

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı Savaşı, tarih kaynaklarında farklı şekilde neşredilmiş, farklı tarihlerle literatüre girmiştir. Bu kaynak çeşitliliği sebebiyle önceleri iki ayrı savaş yaşandığı düşünülmüş (Sırpsındığı ve Çirmen) ardından savaşın seyrinin aynı olması hasebiyle…

Edirne'nin Fethi
Posted in Savaşlar

Edirne’nin Fethi

Edirne’nin fethi ile bu bölge Rumeli fetihleri için bir ileri karargâh ve fetih kapısı haline gelmiştir. Kaim surları ve şehri bereketlendiren Meriç Nehri Edirne’yi zaman içerisinde Osmanlı’nın en kıymetli şehirlerinden…

Karesi'nin Fethi
Posted in Savaşlar

Karesi’nin Fethi

Karesinin Fethi sulh yoluyla gerçekleşmiş ve sulh yoluyla fethedilen en geniş bölge olmuştur, Karesi’nin fethi aynı zamanda Rumeli fetihlerinin de önünü açmıştır Karesi Beyliği, tıpkı Osmanlı Beyliği gibi Anadolu Selçuklu…

İzmit'in Fethi
Posted in Savaşlar

İzmit’in Fethi

İzmit’in Fethi 1337 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, bu fetihten sonra Bizans Anadolu’daki hakimiyetinden kesin olarak vazgeçmiştir Osmanlı Devleti, Batı Anadolu’da ki hâkimiyet alanını günden güne genişletiyor ve Bizans üzerine…

İznik'in Fethi
Posted in Savaşlar

İznik’in Fethi

İznik’in Fethi, 1331 yılında Orhan Gazi eliyle gerçekleşmiş, bu fetihten sonra İzmit fethinin hazırlıklarına başlanmıştır Osman Gazi’nin garazı olan İznik, daha öncede kuşatılmış ancak kaim surları aşılmaz olan bu kadim…

Maltepe (Palekanon) Savaşı
Posted in Savaşlar

Maltepe (Palekanon) Savaşı

Maltepe (Palekanon) Savaşı, İznik’in fethini engellemek için gelen 3. Andronikos ile Orhan Gazi arasında yaşanmış, savaş Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır Kuşatması uzun yıllardır süren İznik’in fethi için hazırlıklarını tamamlayan Orhan Gazi,…

Bursa'nın Fethi
Posted in Savaşlar

Bursa’nın Fethi

Bursa’nın fethi 1326 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, fetihten sonra Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur Osmanlı beyliği ilk zamanlarında bölgedeki komşuları ile iyi ilişkiler gütmüş, sınır komşuları olan…

Domaniç Savaşı
Posted in Savaşlar

Dimbos Savaşı

Dimbos savaşı sonrasında Kite’nin zaptedilmesi ile Bursa üç taraftan kuşatılmış oldu. Ancak Bursa Tekfurluğu oldukça güçlüydü ve stratejik açıdan fethi zor bir bölgeydi Bizans İmparatoru 9. Mihail’in (Babası 2. Andronikos…