Ziya Gökalp

Ziya Gökalp
23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde dünyaya gelen Ziya Gökalp, Tevfik Bey adındaki bir memurun çocuğudur. Yaşadığı dönemde ortaya çıkmaya aşlayan ırk çatışmaları sonucunda özellikle doğu bölgesinde yaşaması neticesiyle Ziya Gökalp’e Kürt olduğu gerekçe gösterilerek aşağılayıcı bir tavır sergilenmiştir.
Ziya Gökalp tamamıyla Türk olduğunu fakat zaten bunun bir önemi olmadığını göstererek ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Eğitim hayatına Diyarbakır’da başladı ve Mektebi Rüştiye-i Askeriye’yi bitirdi. Özgürlükçü düşünce tarzını bu yaşlarda benimseyen Ziya Gökalp, babasının ölümünden sonra eğitimine dini dersler alarak devam etti. İdadi Mülkiye’ye başladığı sıralarda bazı siyasi söylemleri nedeniyle okulu uzadı ve bunun sonucunda okulu tamamlamadı. Dini düşüncesi ile felsefi düşünce arasında kalan Ziya Gökalp aynı zamanda maddi imkânsızlıklar ve aile basısı içerisinde olduğundan dolayı intihar girişiminde bulunarak kafasına ateş etti.
Zor bir ameliyatla hayata dönen Ziya Gökalp hayatı boyunca özgürlükçü bir tavır sergiledi ve bunu şiirlerine yansıttı. Eserlerinde aynı zamanda Türkçülük ve milliyetçilik akımlarını benimseyen Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 tarihide hayatını kaybetti.

Ziya Gökalp Eserleri

 • Kızıl Elma (1914)
 • Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
 • Yeni Hayat (1930)
 • Altın Işık (1927)
 • Türk Töresi (1923)
 • Doğru Yol (1923)
 • Türkçülüğün Esasları (1923)
 • Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
 • Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra)
 • Altın Destan
 • Üç Cereyan
 • Limni ve Malta Mektupları

 

Comments

comments

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir