Biruni

Biruni

4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir. Hayatının bir bölümünü günümüzde İran topraklarında bulunmakta olan Rey şehrinde geçirdikten sonra, Cürdan’da bulunmakta olan Şems el Maali Kabus adındaki kişinin sarayında yaşamıştır.

Gazneli Mahmut bu sarayı ele geçirdikten sonra da Gazne’ye giden Biruni Gazneli Mahmut’la birlikte gitmiş olduğu Hindistan seferi sırasında dönemin âlimlerinin gözüne girmeyi başarmıştır. Hindistan seferini başarıyla tamamlayan Biruni fethettikleri bölgelerden olan Nendene’ye yerleşmiş ve burada ilim, bilim araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 180’den fazla eserinin olduğu bilinmekte olan Biruni’nin eserlerinden yalnızca 27 tanesi günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmıştır.

Tek tanrı inancını benimsemiş, din ve devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini savunan Birunu eserlerinde Matematik, astronomi, tarih ve coğrafya konularına yer vermiş ve bazı eserlerinde de şifalı otlardan ve doğal ilaçlardan bahsetmiştir. Biruni’nin eserleri yaşadığı dönemde insanlar üzerinde etkili olmuş ve bu sebeple de yaşadığı döneme Biruni Çağı denmiştir.

Biruni Eserleri

El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye
El-Kanûn’ül-Mes’ûdî
Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind
Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin
Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir
Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm
Kitâbü’s-Saydele fî Tıp

Kısaca Biruni Biyografisi

Adı: Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni
Doğumu: 4 Eylül 973
Doğum yeri: Harezm / Özbekistan
Ölüm tarihi: 13 Aralık 1048 (75 yaşında)
Ölüm yeri: Gazni / Afganistan
Dini: İslâm
Dalı: Antropoloji, Astronomi, Kimya, Karşılaştırmalı Sosyoloji, Jeodezi, Tarih, Matematik, Tıp, Felsefe, Farmakoloji, Fizik, Psikoloji
Etkilendikleri: Aristo, Batlamyus, Aryabhata, Arşimet, Muhammed, Dinaveri, Brahmagupta, El-Razi, Ebu Nasr Mansur, İbn Sina
Etkiledikleri: Siczi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, İbn-i Heysem

Comments

comments

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir