için arşivlerŞubat 3, 2018
 • Batı Karahanlılar

  Batı Karahanlılar, Büyük Karahanlı Devletinin bölünmesiyle Meveraünnehir civarında varlıklarını devam ett ...

  Batı Karahanlılar, Büyük Karahanlı Devletinin bölünmesiyle Meveraünnehir civarında varlıklarını devam ettirmiş, Karahıtaylı istilalarına kadar Türklerin Bozkır'daki son kalesi olmuştur. Ali Tigin’in s ...

  Tamamını oku
 • Doğu Karahanlılar

  Doğu Karahanlılar, Büyük Karahanlı devletinin bölünmesiyle son büyük kağan Süleyman Han liderliğinde Bala ...

  Doğu Karahanlılar, Büyük Karahanlı devletinin bölünmesiyle son büyük kağan Süleyman Han liderliğinde Balasagun başkentliğinde Karahanlıların Doğu bölgesinde 168 yıl hüküm sürdüler. Karahanlıların ikiy ...

  Tamamını oku
 • Karahanlılar

  Karahanlılar, 9.yy'dan 13.yy'a kadar yaşamış, Türk Tarihinin orta asyadaki temsilcisi olmuş, İslamiyeti k ...

  Karahanlılar, 9.yy'dan 13.yy'a kadar yaşamış, Türk Tarihinin orta asyadaki temsilcisi olmuş, İslamiyeti kabul ederek ilk Müslüman Türk Devleti olmuşlardır. Karahanlılar! Türk Devletlerinin Asya'nın iç ...

  Tamamını oku
 • Karluklar

  Karluklar (Karluk Devleti), günümüz Türkmenlerinin kökeni olmuş, önce Karahanlıları sonrasında Selçuklula ...

  Karluklar (Karluk Devleti), günümüz Türkmenlerinin kökeni olmuş, önce Karahanlıları sonrasında Selçukluları oluşturan toplumu teşkil etmişlerdir. Karluklar devlet kurmadan yüzyıllar önce kendi boyları ...

  Tamamını oku
 • Uygurlar

  Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültüre ...

  Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültürel yönlerden büyük bir medeniyet kurmuş ve günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Uyg ...

  Tamamını oku
 • Türkeşler (Türgişler)

  Türkeşler, Türgişler olarakta anılan, Göktürklerin yıkılmasıyla orta asyadaki On-Ok'ların kurduğu ve kısa ...

  Türkeşler, Türgişler olarakta anılan, Göktürklerin yıkılmasıyla orta asyadaki On-Ok'ların kurduğu ve kısa süre varlık gösterebilen Türk devleti. Türgişler, Issık gölü civarının yerleşik On-Ok kabilele ...

  Tamamını oku
 • Hazar Devleti

  Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarla ...

  Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarlar, bugün rusya ve avrupadaki musevilerin kökenini oluşturmaktadır. Hazar Devleti, Türk Tarihi a ...

  Tamamını oku
 • İtil – Volga Bulgar Devleti

  İtil - Volga Bulgar devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla İtil bölgesinde kurulan Bulgar devletid ...

  İtil - Volga Bulgar devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla İtil bölgesinde kurulan Bulgar devletidir. İtil Bulgar Devleti, ilk Bulgar Devleti olarak telafuz ettiğimiz Büyük Bulgarya’nın dağılma ...

  Tamamını oku
 • Tuna Bulgar Devleti

  Tuna Bulgar Devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla Tuna boylarında kurulan Tuna Bulgar imparatorlu ...

  Tuna Bulgar Devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla Tuna boylarında kurulan Tuna Bulgar imparatorluğudur. Tuna Bulgar Devleti, pek çok yönüyle tarihi bir vaka olma özelliği taşır. Bugünkü Bulgar ...

  Tamamını oku
 • Büyük Bulgarya Hanlığı

  Büyük Bulgarya Hanlığı, balkanlardaki Oğuz Türklerinin ve Bulgar boylarının kurduğu ve avrupadaki Türk va ...

  Büyük Bulgarya Hanlığı, balkanlardaki Oğuz Türklerinin ve Bulgar boylarının kurduğu ve avrupadaki Türk varlığının temelini oluşturan bulgar devleti. Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla bölgedeki Türk to ...

  Tamamını oku