asya hun
Posted in Türk Tarihi

Hun İmparatorluğu

Hun İmparatorluğu, Türklerin binlerce yıllık tarihinin orta asyada vücut bulması ile Türk Tarihinin Hun İmparatorluğu ile yükselişi. Büyük Hun İmparatorluğunun Kuruluşu (M.Ö. 220) Orta Asyanın doğusunda, bugünkü Çinin Kuzeyinde yaşayan…

kimmer
Posted in Türk Tarihi

Kimmerler

Kimmerler, Sümerler ile Hun Dönemi arasındaki derin tarihsel aralıkta kültürel, etnik ve politik anlamda bir bağlaç olarak karşımıza çıkar. Var olduğu tarihsel süreç bakımından fevkalade öneme sahip olan Kimmerler, varlıklarını…

sümerler
Posted in Türk Tarihi

Sümerler

Sümerler! Sümer tarihi ile ilgili araştırma notları, Sümerlerin kuruluşu, yıkılışı ve Nuh Tufanı ile ilgili araştırma ve inceleme notları. Sümerlerde Din, Sümer kültürü ve Sümerlerin yıkılışı. Sümerler! İlk medeniyet, ilk…

tarihbilgisi
Posted in Türk Tarihi

Türklerin Ortaya Çıkışı

Ön Türklerin ortaya çıkışı ile Dünya Tarihi yazılmaya başlandı. Asya steplerinde ortaya çıkan bu toplum, tarihin sonraki evrelerinde Dünya medeniyetini inşa edecektir. Ön Türk’ler! Yani Türk’lerin ataları. Türk Tarihinde henüz…

Posted in Ansiklopedi

Etnik Unsurların Ortaya Çıkışı ve İlk Irklar

Etnik unsurların ortaya çıkışı ve İlk Irklar. İnsan oğlunun genetik olarak ayrışması ve ilk ırkların ortaya çıkışı. Tüm insanlık aynı soydan geliyorsa neden birbirimizden farklıyız? Bu soru kuşkusuz çoğu insanın…

Posted in Ansiklopedi

İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar

İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar. İnsanoğlunun ortaya çıkışı ve ilk insan toplulukları ile ilgili araştırma notları. İnsanlığın varoluşu hakkında muhtelif tez ve teoriler sunulmaktadır. Evrim teorisi, tüm canlıların suda oluşan…

Posted in Türk Tarihi

Türklerde Ölüm Sonrası Gelenekler ve Atalar Kültü

Türklerde Ölüm Sonrası Gelenekler ve Atalar Kültü, Tek tanrı inancından günümüze kadar ulaşan dinsel alışkanlıklar ve kültürel sürekliliğin izleri. Kadim Bozkır Kültürünün derin izlerini günümüzde halen görmekte ve yaşamaktayız. Bu…

Posted in Türk Tarihi

Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi

Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi ile Türk Kültürünü ortaya çıkartan kültürel akımlar, 9000 yıllık bir serüven ile yoğurularak günümüze kadar ulaşmış, Türklerin tarihlerine özgü bir kültürel doku meydana getirmiştir. Türk Kültürünün…

Posted in Türk Tarihi

İskitler (Sakalar)

İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.ö. 250…

Posted in Türk Tarihi

Tagar Kültürü

Orta Asya’nın eski toplumları özgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya bozkırlarındaki Saka tipi kültürlerin oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bölge batıdan Büyük Kazak Bozkırı, kuzeyden geniş Tayga ormanları, doğudan Baykal gölü,…

Posted in Türk Tarihi

Andronova kültürü

Orta Asya Türk kültürlerinden biri olan Andronova Kültürü Altay – Tanrı Dağı dağları, Güney Sibirya ve Hazar’ın kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiş olan bir Türk kültür çevresi olarak bilinmektedir. Bu…

Posted in Türk Tarihi

Afanesyavo kültürü

Orta Asya Türk kültürlerinden biri olan Afanasyevo kültürü Orta Asya’daki Tunç Çağı Türk kültür çevrelerinden biridir. Afanasyevo kültürü MÖ 3300 ile MÖ 1700 arasına tarihlendirilmektedir. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki…

Posted in Türk Tarihi

Anav kültürü

Bütün dünya tarihinin en köklü milletlerinden biri olan Türklerin yaşamış olduğu Orta Asya, MÖ 4500’lere kadar uzanan çeşitli kültürleri bünyesinde barındırmış bir bölgedir. Orta Asya birçok kültürün doğduğu yer olarak…

Posted in Türk Tarihi

Orta Asya Türk kültürleri nelerdir?

Kültür göreli bir kavramdır. Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Kültür tarihsel bir niteliğe sahiptir. Yani geçmişten günümüze kadar süregelmektedir. Kültür tamamen bir insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar ve…